Menu
Sepetiniz

Mesafeli Satış Sözleşmesi

UYARI :

İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta çıktı alarak okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alışveriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU:

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın, SATICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır. “banyolavabomarket.com” sitesinde ödeme sayfasında yer alan üyelik sözleşmesi ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ:

Unvanı : BLM Turkuaz Grup Pazarlama İnşaat ve İnşaat Malz. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.

Adresi : Hacı Bayram Mah. Celal Atik Cad. No:1/E Altındağ/Ankara

Telefon : 0312 309 60 55

Gsm : 0553 909 60 55

Email :info@turkuazpazarlama.com.tr

Mersis No : 0178140973600001

MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ:

Adı/Soyadı/Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

Faks :

Email :

MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

Malın/Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:

Mal/Ürün/Hizmet türü :

Marka/Model :

Rengi :

Adedi :

Satış Fiyatı (KDVsiz) :

Kargo Ücreti :

Montaj ve Diğer Hizmetler Ücreti :

Ödeme Şekli :

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi :

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER:

5.1 – ALICI Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

5.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4 – SATICI sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlü-lüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde montajı yapılmamış, her hangi bir hasara uğramamış,kullanılmamış ambalajı açılmamış şekilde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

5.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir . ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. Kredi kartı ile alınan ürünlerin ödemesi yine Kredi Kartına iade edilir.Kredi Kartının durumuna göre Bankalarca taksitli alışverişlerde aynı gün iade talebinde bulunulması durumunda tüm tutar aynı gün bankaca ALICI’nın kredi kartına iade edilir.Ancak sipariş teslim edildikten sonra iade durumunda yapılan taksit durumuna göre yine bankaca aynı taksit ile Alıcı’nın Kredi kartına iade edilir.Bu husus ALICI tarafından bilinmiş sayılacaktır.

5.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır.ALICI’ya gönderilen ürün Faturalar Garanti belgesi yerine geçecek ve istendiğinde Fatura ibra edilecektir.

5.9- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI’ya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır. ALICI Satın alma esnasında Mesafeli Satış sözleşmesini ‘’okudum,kabul ediyorum’’ kutucuğuna işaretlediğinde sözleşmeyi okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

5.10-ALICI sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek,ezik , kırık,ambalajı yırtılmış vb hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır.Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.ALICI,teslimden sonra mal/hizmeti özenle korumak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır.Alındığı gibi sağlam şekilde iade etmelidir. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

MADDE 6 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:

Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 7-KAPIDA ÖDEME ŞARTLARI

Kapıda ödeme seçeneğimiz bulunmamaktadır.

MADDE 8 - CAYMA HAKKI:

ALICI sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14-ondört gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya belirlenen faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 5. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. İade edilen ürünler SATICI’nın deposuna ulaştıktan yedi gün sonra ödeme yapılacaktır.

SATICI , cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

ALICI ’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

Kargo firmasından teslim alınan ve araç üzerinde fiziksel hasar bulunuyor ise, kargo firmasından teslim almadan, ürünün satıcıya ulaşması gerekmektedir. Ürünün teslim alınmaması durumunda iade ve değişim talebinde bulunulabilir.

MADDE 9 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

- Her türlü yazılım ve programlar

- DVD, VCD, CD ve kasetler

- Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)

- Hür türlü kozmetik ürünleri

MADDE 10 - TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI , ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI ’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

MADDE 11 - ÖDEME VE TESLİMAT

Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, aşağıdaki banka hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

BLM TURKUAZ GRUP PAZ İNŞ VE İNŞ MALZ TAAH SAN TİC LTD ŞTİ

AKBANK                : IBAN - TR52 0004 6003 5488 8000 1719 15

FİNANSBANK         : IBAN - TR15 0011 1000 0000 0091 0806 19

YAPI KREDİ           : IBAN - TR62 0006 7010 0000 0057 4478 14

GARANTİ BBVA     : IBAN - TR28 0006 2000 0120 0006 2945 84

HALKBANK            : IBAN - TR98 0001 2001 2220 0010 1006 92

Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da anlaşmalı bankalardan online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

MADDE 12 - KULLANIM ŞARTLARI VE GİZLİLİK

Web Sitesi içeriği ve Fikri Mülkiyet Esasları

Bu sitedeki tüm içerik; her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar, BLM Turkuaz Grup Pazarlama İnş ve İnş Malz. Taah. San Tic. Ltd.Şti’ne aittir. Yukarıda sayılan veya sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere site kapsamındaki her türlü unsurun BLM Turkuaz Grup Pazarlama İnş ve İnş Malz. Taah. San Tic. Ltd.Şti’ nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde ve/veya yabancı dilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik (tahrifat)yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Ancak, bu sitede duyurulan/açıklanan tüm haklar saklı kalmak kaydıyla, kullanıcılar, kendi özel bilgisayarlarına kar amacı ve ticari amacı olmaksızın sadece kişisel gerekçelerle sistemden bilgi indirebilirler. Sitenin sayfalarının yazıcıdan çıktısı sadece kişisel gerekçelerle, kar amacı ve ticari amaç olmaksızın alınabilir. Bu site içeriğinde yer alan unsurlardan herhangi biri görüntü, yazı, bilgi ve belge kısmen de olsa hiçbir şekil ve surette satılamaz, kiralanamaz veya herhangi bir kar amacıyla dağıtılamaz. İnternet aracılığıyla BLM Turkuaz Grup Pazarlama İnş ve İnş Malz. Taah. San Tic. Ltd.Şti’ ne ilettiğiniz her tür bilginin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, vb dahil), size veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı, fikri mülkiyet hukuku vesair mevzuattan doğan/doğacak tüm hak ve yetkileri BLM Turkuaz Grup Pazarlama İnş ve İnş Malz. Taah. San Tic. Ltd.Şti’ne geçecektir.

MADDE 13-GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

YASAL UYARI

13.1 Kullanıcılar, www.banyolavabomarket.com web sitesi üzerinden talep açılması için isim, mobil ve sabit iletişim bilgileri, e-posta adresi, talep konusu mal ve/veya hizmetin ifasının geçekleştirilmesinin talep edildiği yer, talep konusu malın teslimi ve firma tarafından tanzim edilen faturanın ibrazı karşılığında yapılacak olan ödemenin türü,  konularda www.banyolavabomarket.com yönetimine ve Firmaya doğru bilgi vermekle yükümlüdür. Söz konusu bilgiler çağrı merkezi ve firma arasında iletişim, şirket içi gereksinimler ve hukuki açıdan ihtiyaç duyulan haller için kullanılabilir. Kullanıcıların kişisel bilgileri burada belirtilen konular dışında hiçbir gerekçe ile üçüncü kişiler ile ticari menfaat için veya başkaca bir sebeple paylaşılamaz veya satılamaz.

13.2. Kullanıcı e-posta adresi

Kullanıcıların www.banyolavabomarket.com web sitesine üye olmak için bilgisini verdikleri e-posta adresleri yalnızca banyolavabomarket.com sistemine dahil olan firma ve www.banyolavabomarket.com yönetimi tarafından online iletişim, promosyon bilgilendirmeleri, kullanıcı tarafından açılan taleplerin teyidi, e-fatura gönderimi veya taleplerin sisteme katılmış olan firma tarafından karşılanamaması ya da başkaca problemlerin vuku bulduğu hallerde kullanıcıları bilgilendirmek amaçlı kullanılabilir. E-posta adresi bilgisinin www.banyolavabomarket.com kullanıcısı olmak için paylaşılması mecburidir. www.banyolavabomarket.com kullanıcıların e-posta bilgisini mevzuata aykırı şekilde kullanmayacağını taahhüt eder.

13.3. Kişisel verilerin güvenliği

www.banyolavabomarket.com sitesi üzerinde kullanıcı kimliğine hukuki anlamda gerçek kişiler ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Kişilerin www.banyolavabomarket.com web sitesi üzerinde site yönetimi ve sisteme katılan firmalar ile paylaşmış oldukları kişisel veriler gizlidir. Kişisel veriler www.banyolavabomarket.com üzerinden açılan taleplerin ifası www.banyolavabomarket.com site yönetimince yürütülecek olan pazarlama faaliyetleri ve reklamlar, promosyonlar, web sitesi ve firmalar için yapılacak analiz ve incelemeler, destek faaliyetleri, yasanın veya mahkeme kararlarının emrettiği durumlar haricinde kullanılamaz, üçüncü kişiler ile paylaşılmaz veya üçüncü kişilere ticari menfaat veya başkaca bir sebeple satılmaz. www.banyolavabomarket.com web sitesi yönetimince yürütülecek olan pazarlama faaliyetleri ve reklamlarda kişisel verilerin kullanılması ancak söz konusu verilerin anonimleştirilmesi sonucu mümkün olacaktır. Bu sebeple doğrudan kişinin kimliğinin ifşasını sağlayacak bilgiler (açık adres, telefon numarası, ad ve soyad) pazarlama ve reklam faaliyetlerinde doğrudan kullanılmaz.

MADDE 14 - YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Satıcı                                                                                                                                           Alıcı